کودکستان

کودکستان مکانی قابل اعتماد برای کودکان است که در آن به خوبی از آنها مراقبت می‌شود. اینجاست که پایه‌های مدرسه گذاشته می‌شود، علایق کشف می‌شود و اولین دوستی‌ها ایجاد می‌شود. مربیان آموزش دیده از کودکان در رشد بیشتر مهارت‌ها و توانایی‌های آنها حمایت می کنند. ارتباطات، حواس و حرکت مهمترین‌ها هستند. کودکستان مدرسه نیست: بچه‌ها نقاشی می‌کنند، کار دستی می‌کنند و آهنگ یاد می‌گیرند، اما عالی‌بودن مهم نیست.

بیشتر بچه‌ها برای عادت کردن به کودکستان زمان می‌برند و در طی آن والدین به آن عادت می‌کنند. این روند در هر مرکز کمی متفاوت است.

برای یک مکان (جا) در کودکستان شهرداری باید در مرکز خدمات مسئول ثبت نام کنید. برای کودکانی که تا 31 آگوست به پنج سالگی رسیده اند، حضور نیم روزه در کودکستان از سپتامبر تا ژوئن (به استثنای تعطیلات مدرسه) اجباری و رایگان است.

  • © Bildungwerk 2024