Školski put do zvanja i/ili mature
BMS / BHS / AHS

Strukovne srednje škole (BMS) traju između jedne i četiri godine. Jedno- i dvogodišnje strukovne srednje škole pružaju djelomično, tro- i četverogodišnje strukovne srednje škole pružaju cjelovito obrazovanje za određeno zanimanje. Nakon najmanje trogodišnje strukovne srednje škole dopunski tečajevi (tri godine) dovode do ispita zrelosti i diplomskog ispita. Za apsolvente tehničkih četverogodišnjih škola postoje posebni stručni koledži. Strukovne srednje škole često se zovu „škole za...“ ili „Strukovna škola“.

Strukovne više škole (BHS) istovremeno vode k maturi i okončanom stručnom obrazovanju. Obrazovanje traje pet godina. BHS su primjerice trgovačke akademije (HAK), „Više obrazovne ustanove za...“(HTL, HLW) ili „obrazovne ustanove poput BAfEP, BASOP.

Viši stupanj gimnazije (AHS Oberstufe) pruža opširno opće obrazovanje i vodi k maturi. Ona je uvjet za studij na (pedagoškim) visokim školama, strukovnim visokom školama, sveučilištima i akademijama te za posjet viših tečajeva za poslovnu orijentaciju i koledža.

Školski put do zvanja i/ili mature
BMS / BHS / AHS

Strukovne srednje škole (BMS) traju između jedne i četiri godine. Jedno- i dvogodišnje strukovne srednje škole pružaju djelomično, tro- i četverogodišnje strukovne srednje škole pružaju cjelovito obrazovanje za određeno zanimanje. Nakon najmanje trogodišnje strukovne srednje škole dopunski tečajevi (tri godine) dovode do ispita zrelosti i diplomskog ispita. Za apsolvente tehničkih četverogodišnjih škola postoje posebni stručni koledži. Strukovne srednje škole često se zovu „škole za...“ ili „strukovna škola“.

Strukovne više škole (BHS) istovremeno vode k maturi i cjelovitom stručnom obrazovanju. Obrazovanje traje pet godina. BHS su primjerice trgovačke akademije (HAK), „Više obrazovne ustanove za...“(HTL, HLW) ili „obrazovne ustanove poput BAfEP, BASOP.

Viši stupanj gimnazije (AHS Oberstufe) pruža opširno opšte obrazovanje i vodi k maturi. Ona je uvjet za studij na (pedagoškim) visokim školama, strukovnim visokom školama, univerzitetima i akademijama te za posjet viših tečajeva za poslovnu orijentaciju i koledža.

Школски пут према професији и/или матури
BMS / BHS / AHS

Стручне средње школе (BMS) трају између једне и четири године. Јендо- и двогодишње школе пружају деломично, а тро- и четверогодишње школе целовито стручно образовање. Након најмање трогодишње BMS воде напредни курсеви (три године) до матуре и дипломског испита. За апсолвенте техничких четверогодишњих школа постоје специјални стручни колеџи. BMS се редовито зову „Школа за...“ или „Стручна школа“.

Стручне више школе (BHS) воде матури и завршеном професионалном васпитању у исто време. Васпитање траје пет година. BHS су и нпр. трговачке академије (HAK), „више научне установе за…“ (HTL, HLW) или установе за васпитање („Bildungsanstalten“) као BAfEP, BASOP.

Виши степен гимназије (AHS Oberstufe) пружа опширно опште васпитање и води према матури. Он омогуђује студиј на (педагошким) високим школама, стручним високим школама, универзитетима или академијама као и похађање стручних према професији усмерених течајева и колеџа.

  • © Bildungwerk 2024