Deveta godina školovanja
Poslije 9 godina školovanja završava obvezna nastava

Devet godina školovanja je u Austriji obvezno. Djeca, koja su pohađala predškolu ili su ponavljala razred, završavaju obvezno školovanje završetkom srednje škole odnosno 4. razreda gimnazije (AHS).

U drugom slučaju je moguće, devetu godinu obaviti u politehničkoj školi ili jednogodišnjoj ekonomskoj stručnoj školi. Te škole pripremaju za praktično obrazovanje za zanimanje.

Također je moguće, devetu godinu školovanja odraditi u strukovnoj srednjoj ili višoj školi ili u jednoj AHS. Dobra završna svjedodžba olakšava potragu za mjestom za praktično obrazovanje.

Za mlade vrijedi obveza obrazovanja: zakonski skrbnici se moraju starati za to da mladi nakon obveznog školovanja do svog 18. rođendana steknu obrazovanje. Jugendcoaching ili AMS pomažu pri istrazi zanimanja i talenata, te pri nacrtu konkretnog plana za obrazovanje.

Deveta godina školovanja
Poslije 9 godina školovanja završava obvezna nastava

Devet godina školovanja je u Austriji obvezno. Djeca, koja su pohađala predškolu ili su ponavljala razred, završavaju obvezno školovanje završetkom srednje škole odnosno 4. razreda gimnazije (AHS).

U drugom slučaju je moguće, devetu godinu obaviti u politehničkoj školi ili jednogodišnjoj ekonomskoj stručnoj školi. Te škole pripremaju za praktično obrazovanje za zanimanje.

Također je moguće, devetu godinu školovanja odraditi u strukovnoj srednjoj ili višoj školi ili u jednoj AHS. Dobra završna svjedodžba olakšava potragu za mjestom za praktično obrazovanje.

Za mlade vrijedi obveza obrazovanja: zakonski skrbnici se moraju starati za to da mladi nakon obveznog školovanja do svog 18. rođendana steknu obrazovanje. Jugendcoaching ili AMS pomažu pri istrazi zanimanja i talenata, te pri nacrtu konkretnog plana za obrazovanje.

6. Девета година школе
Хакон девет година престаје наставна обвеза

Девет година школовања је у Аустрији обавезно. Деца која су похађала предшколу или која су понављала разред, обавезно школовање завршавају са завршетком средње школе или четвртог разреда AHS.

Но девету годину обавезног школовања се може похађати и у политехничкој школи или једногодишњој економској стручној школи. Те школе припремају за практично стручно васпитање.

Исто тако се девета година школе може похађати и у струковној средњој или вишој школи или у AHS. Добре оцене у завршној сведоџби могу да олакшају потрагу за местом у жељеном занату после школе.

За младе постоји обавезно образовање. Родитељи морају да се побрину да млади након обавезног школовања до свога 18. рођендана буду васпитани. Jugendcoaching или  AMS помажу у томе, да се открију интереси и таленти и да се изради конкретан образовни план.

  • © Bildungwerk 2024