Dokuzuncu okul yılı
9 okul yılından sonra eğitim zorunluluğu sona ermekte

Avusturya'da dokuz yıl egitim zorunludur. Anaokuluna gitmiş olan veya bir sınıfı tekrar etmiş çocuklar, zorunlu eğitimlerini ortaokuldan veya genel eğitim veren ortaokulun (AHS) 4. sınıfından mezun olarak tamamlar.

Aksi takdirde 9. okul yılı bir politeknik okul veya bir yıllık ekonomi okulu ile karşılanabilir. Bu okullar pratikteki meslek eğitimine hazırlarlar.

Aynı zamanda 9. okul yılını mesleki eğitim veren orta dereceli ya da lise dengi okulda veya genel eğitim veren lisede (AHS) tamamlamak da mümkündür. İyi bir diploma daha sonra çıraklık eğitim yeri bulmayı kolaylaştırıyor.

Gençler için eğitim zorunluluğu geçerlidir: Veliler, gençlerin zorunlu eğitimden sonra 18 yaşına kadar bir meslek eğitimi almalarını sağlamak zorundadır. Gençlere Koçluk Hizmetleri veya İş kurumu (AMS) ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmede ve eğitim için somut bir plan oluşturmada yardımcı olmaktalar.

  • © Bildungwerk 2024