Predškola
školska obaveza, ali još uvijek nezreo za školu

Djeca koja prije prvog rujna slave svoj šesti rođendan od jeseni podliježu školskoj obvezi. Pri upisu u školu se provjerava zrelost za školu. Predškola treba onoj djeci, koja bivaju ocjenjena kao još nezrela za školu, olakšati prijelaz iz vrtića u školu. U nekim školama postoje zasebni predškolski razredi, u drugim školama se nastava za predškolsku djecu odvija unutar prvoga razreda prema predškolskom kurikulumu. Za vrijeme prve godine je promjena u oba smjera moguća u svako doba, ako to podržava razvoj djeteta. Vrijeme provedeno u predškoli se smatra dijelom vremena školovanja i uračunava se u devetogodišnje obavezno školsko obrazovanje.

Oko šestog rođendana djeca tjelesno, duševno i intelektualno dožive skok naprijed. Odjednom izgledaju manje djetinjasto pa ih i okolina doživljava kao sposobnije. To može biti naporno. Za vrijeme te takozvane šestgodišnje krize djeca su ponekad promjenjivo raspoložena i ćudljiva. To je normalan razvojni korak.

Predškola
Podliježe školskoj obvezi, ali nezreo za školu

Djeca koja prije prvog septembra slave svoj šesti rođendan od jeseni podliježu školskoj obvezi. Pri upisu u školu se provjerava zrelost za školu. Predškola treba onoj djeci, koja bivaju ocjenjena kao još nezrela za školu, olakšati prijelaz iz vrtića u školu. U nekim školama postoje zasebni predškolski razredi, u drugim školama se nastava za predškolsku djecu odvija unutar prvoga razreda prema predškolskom kurikulumu. Za vrijeme prve godine je promjena u oba smjera moguća u svako doba, ako to podržava razvoj djeteta. Vrijeme provedeno u predškoli se smatra dijelom vremena školovanja i uračunava se u devetogodišnje obavezno školsko obrazovanje.

Oko šestog rođendana djeca tjelesno, duševno i intelektualno dožive skok naprijed. Odjednom izgledaju manje djetinjasto pa ih i okolina doživljava kao sposobnije. To može biti naporno. Za vrijeme te takozvane šestgodišnje krize djeca su ponekad promjenjivo raspoložena i ćudljiva. To je redoviti korak razvoja.

Предшкола
подлежу обвезном похађању школе али нису зрели за школу.

Деца, која пре 1. септембра славе свој шести рођендан, су од јесени обвезни да похађају школу. Код уписа у школу се проверава зрелост деце за школу. Предшкола треба оној деци која су оцењена као још незрела за школу, олакшати прелаз из обданишта у школу. У неким школама постоје сопствени предшколски разреди, у другим школама се настава за предшколце изводи унутар првог разреда према сопственом наставном плану за предшколу. За време прве године прелазак у оба смера је увек могућ, ако подржава развој детета. Време предшколе је део школског васпитања и урачунава се у деветогодишње обвезно похађање школе.

Око шестог рођендана деца физички, психички и интелектуално доживе скок према напред. Одједном више не изгледају тако детињасто и околина им зато сада више верује. То може да буде напорно. Током такозване шестгодишње кризе деца понекад делују ћудљиво.

  • © Bildungwerk 2024