مدرسە راهنمایی یا سطح پایین AHS
دو نوع مدرسه، یک برنامه درسی

بعد از دوره ابتدایی، برای چهار سال آینده بین مقطع راهنمایی و دبیرستان عمومی (AHS) یک انتخاب وجود دارد.

همه دانش آموزان پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره ابتدایی می‌توانند در مقطع متوسطه شرکت کنند. جهت گیری به سمت پتانسیل‌ها و استعدادهای کودکان در پیش زمینه است. از کلاس ششم به بعد دو سطح مهارت در زبان آلمانی، ریاضیات و زبان خارجی زنده با عناوین "استاندارد" و " AHSاستاندارد" وجود دارد. دانش آموزان با سرعت یادگیری متفاوت از یکدیگر حمایت می‌کنند و از یکدیگر سود می‌برند.

برای پذیرش در AHS، کودکان به نمره "خیلی خوب" یا "خوب" در زبان آلمانی، خواندن، نوشتن و ریاضی در گواهینامه کلاس چهارم ابتدایی نیاز دارند. پذیرش در AHS با نمرە "رضایت بخش" امکان پذیر است اگر کنفرانس مدرسه مشخص کند که کودک احتمالاً شرایط AHS را برآورده می‌کند یا با گذراندن یک امتحان ورودی.

فارغ از اینکه مدرسه راهنمایی باشد یا AHS: هر کودکی می‌تواند با کارایی مناسب وارد هر نوع مدرسه ای در مقطع متوسطه شود.

  • © Bildungwerk 2024