Srednja škola i niži stupanj AHS
Dva oblika školstva, jedan nastavni kurikulum

Poslije pučke škole za sljedeće četiri godine postoji izbor između srednje škole i nižeg stupnja općeobrazovne više škole (AHS).

Svi učenici mogu nakon pozitivnog završavanja pučke škole pohađati srednju školu. Određivanje prema potencijalima i talentima djece je u središtu. Od šestog razreda u njemačkom, matematici i živom stranom jeziku postoje dvije razine znanja sa nazivima „Standard“ i „Standard AHS“. Učenici sa različitom brzinom napretka se međusobno podržavaju i profitiraju jedni od drugih.

Za prijem u AHS djeca u svjedodžbi četvrtog razreda pučke škole u njemačkom, čitanju, pisanju i matematici trebaju ocjenu „odličan“ ili „vrlo dobar“. Sa ocjenom „zadovoljavajući“ je prijem u AHS moguć, ako školski sabor odluči da će dijete vjerojatno zadovoljiti uvjete AHS ili uz prijemni ispit.

Nebitno dali je srednja škola ili AHS: Svako dijete ako pokaže odgovarajuće rezultate može ući u svaku školu područja sekundarnog obrazovanja II (viši stupanj).

Srednja škola i niži stupanj AHS
Dva oblika školstva, jedan nastavni kurikulum

Poslije pučke škole za sljedeće četiri godine postoji izbor između srednje škole i nižeg stupnja općeobrazovne više škole (AHS).

Svi učenici mogu nakon pozitivnog završavanja pučke škole pohađati srednju školu. Određivanje prema potencijalima i talentima djece je u središtu. Od šestog razreda u njemačkom, matematici i živom stranom jeziku postoje dvije razine znanja sa nazivima „Standard“ i „Standard AHS“. Učenici sa različitom brzinom napretka se međusobno podržavaju i profitiraju jedni od drugih.

Za prijem u AHS djeca u svjedodžbi četvrtog razreda pučke škole u njemačkom, čitanju, pisanju i matematici trebaju ocjenu „odličan“ ili „vrlo dobar“. Sa ocjenom „zadovoljavajući“ je prijem u AHS moguć, ako školski sabor odluči da će dijete vjerojatno zadovoljiti uvjete AHS ili uz prijemni ispit.

Nebitno dali je srednja škola ili AHS: Svako dijete ako pokaže odgovarajuće rezultate može ući u svaku školu područja sekundarnog obrazovanja II (viši stupanj).

Средња школа и нижи степен гимназије (AHS)
Два типа школе, један курикулум

Након пучке школе за следеће четири годние постоји избор између средње школе и општеваспитајуће више школе (AHS).

Сви ученици могу након позитивног завршетка пучке школе похађати средњу школу. Усмерење према потенцијалима и талентима деце је у првом плану. Од шестог разреда у немачком, математици и живом иноземном језику постоје две разине знања са називима „Standard“ и „Standard AHS“. Ученици различите брзине васпитања се међусобно подржавају и профитирају једни од других.

За пријем у AHS деца требају у сведоџби четвртог разреда пучке школе из немачког, из читања, из писања и из математике оцену „Одличан“ или „Врло добар“. Са оценом „Задовољавајући“ пријем у AHS је могућ, ако школска конференција утврди да ће дете веројатно да задовољи услове AHS или уз пријемни испит.

Било средња школа било AHS: Свако дете, ако постигне одговарајуће успехе, може прећи у сваки облик школовања у секундарном подручју II (виши степен).

  • © Bildungwerk 2023