Put sa praktičnim težištem prema zvanju (i maturi)
Zanatsko obrazovanje nakon devete godine školovanja

Mladi, koji su zaključili ugovor o zanatu ili naobrazbi uz to pohađaju stručnu školu. Na nastavnom mjestu uče odabrano zvanje dok praktično rade. U stručnoj školi se pruža opće znanje i teoretsko znanje za odabrano zvanje. Obrazovanje završava završnim pripravničkim ispitom (LAB).

Osobe, koje poslije toga žele studirati na nekom sveučilištu, mogu položiti stručnu maturu, koja se sastoji od četiri dijela: njemački, matematika, živi strani jezik i stručno područje. Kod modela „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ je moguće, pojedine dijelove ispita odraditi već za vrijeme stručnog obrazovanja.

Za mlade, koji nakon obveznog školovanja još uopće ne znaju, za koje se zvanje žele školovati, Jugendcoaching nudi osobnu podršku.

Put sa praktičnim težištem prema zvanju (i maturi)
Zanatsko obrazovanje nakon devete godine školovanja

Mladi, koji su zaključili ugovor o zanatu ili naobrazbi uz to pohađaju stručnu školu. Na nastavnom mjestu uče odabrano zvanje dok praktično rade. U stručnoj školi se pruža opće znanje i teoretsko znanje za odabrano zvanje. Obrazovanje završava završnim pripravničkim ispitom (LAB).

Osobe, koje poslije toga žele studirati na nekom sveučilištu, mogu položiti stručnu maturu, koja se sastoji od četiri dijela: njemački, matematika, živi strani jezik i stručno područje. Kod modela „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ je moguće, pojedine dijelove ispita odraditi već za vrijeme stručnog obrazovanja.

Za mlade, koji nakon obveznog školovanja još ne znaju, za koje se zvanje žele školovati, Jugendcoaching nudi osobnu podršku.

Практични пут до звања (и матуре)
Занат након девете године школовања.

Млади који су склопили занатски или образовни уговор успоредо похађају струковну школу. На занату се васпитају практично за одабрано занимање док им струковна школа пружа опште и теоретско стручно васпитање за изабрано занимање. Васпитање завршава завршним занатским испитом (LAB).

Лица, која након тога желе да студирају на неком универзитету могу да положе стручну матуру, која се састоји од четири дела испита из немачког, математике, живог страног језика и стручног подручја. Модел „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ омогућава, да се поједини делови матуре одраде већ за време трајања занатског васпитања.

За младе који након обавезног школовања још не знају које звање желе да изуче, Jugendcoaching нуди личну помоћ.

  • © Bildungwerk 2024