Pučka škola
Obveza pohađanja nastave od šeste godine

Stupanje u pučku školu za djecu i roditelje je važan događaj te ga se često slavi. Na prvi dan škole roditelji djeci daruju školski stožac, koji je napunjen malim poklonima. Pohađanje javne škole je besplatno. Djeca tijekom četiri godine pučke škole uče čitati, pisati i računati, ali i osnovno znanje iz mnogih područja.

Opća nastavna obveza započinje u jesen nakon šestog rođendana djeteta. Roditelji djece, koji tek između 1. rujna i 31. prosinca slave svoj šesti rođendan a zrela su za školu, mogu zatražiti prijevremeni prijem u školu. O zrelosti za školu u slučaju dvojbi odlučuje ravnateljstvo škole.

Školarac svakodnevno dobiva domaće zadaće za vježbanje kod kuće, koje ono može samostalno izvršiti. Ne mora domaće zadaće uraditi bez greške, jer pomoću grešaka nastavnik može vidjeti gdje su djeca još nesigurna. Mnoga djeca u početku trebaju podršku roditelja pri usklađivanju vremena, radnog mjesta i koncentracije. I poslije je bitno da roditelji pri teškoćama pomognu i po potrebi razgovaraju sa nastavnikom. Za to postoje razgovorni sati, razgovorni dani i roditeljski sastanci.

Pučka škola
Obveza pohađanja nastave od šeste godine

Stupanje u pučku školu za djecu i roditelje je važan događaj te ga se često slavi. Na prvi dan škole roditelji djeci daruju školski stožac, koji je napunjen malim poklonima. Pohađanje javne škole je besplatno. Djeca tijekom četiri godine pučke škole uče čitati, pisati i računati, ali i osnovno znanje iz mnogih područja.

Opća nastavna obveza započinje u jesen nakon šestog rođendana djeteta. Roditelji djece, koji tek između 1. septembra i 31. decembra slave svoj šesti rođendan a zrela su za školu, mogu zatražiti prijevremeni prijem u školu. O zrelosti za školu u slučaju dvojbi odlučuje ravnateljstvo škole.

Školsko dijete svakodnevno dobiva domaće zadaće za vježbanje kod kuće, koje ono može samostalno izvršiti. Ne mora domaće zadaće uraditi bez greške, jer pomoću grešaka nastavnik može vidjeti gdje su djeca još nesigurna. Mnoga djeca u početku trebaju podršku roditelja pri usklađivanju vremena, radnog mjesta i koncentracije. I poslije je bitno da roditelji pri teškoćama pomognu i po potrebi razgovaraju sa nastavnikom. Za to postoje razgovorni sati, razgovorni dani i roditeljski sastanci.

Пучка школа
Обвеза наставе од 6 година

Улазак у пучку школу је за децу и родитеље важан догађај и то се често слави. На први дан школе многи родитељи своме детету дарују школски конус који је напуњен са малим даровима. Похађање јавне школе је бесплатно. Деца у четири године пучке школе уче читати, писати и рачунати, а осим тога темењна знања из многих области.

Општа наставна обвеза наступа у септембру након шестог рођендана. Родитељи за школи зреле деце која тек између 1. септембра и 31. децембра имају свој 6. рођендан могу затражити ранији улазак у школу. О зрелости за школу одлучује водство школе.

Школско дете добива свакодневно домаћу задаћу за вежбање кући које оно може само да одради. Не мора домаћу задаћу решити без грешке, јер из грешака учитељ може да препозна где су деца још несигурна. Многа деца на почетку требају помоћ родитеља око организације времена, радног места и концентрације. И касније је важно да родитељи код тешкоћа помогну и, када је то потребно, разговарају са учитељима. За то постоје говорни часови, говорни дани и родитељски састанци.

  • © Bildungwerk 2024