Școala primară (Volksschule)
Obligație de frecventare a școlii începând cu vârsta de 6 ani

Începerea școlii primare reprezintă un eveniment important pentru copii și pentru părinți, fiind deseori sărbătorită. În prima zi de școală, mulți părinți dăruiesc copiilor o punguță școlară, care este plină cu mici cadouri. Frecventarea unei școli publice este gratuită. În cei patru ani de școală primară, copiii învață să citească, să scrie și să socotească, și dobândesc cunoștințe de bază în numeroase domenii de specialitate.

Obligația generală de frecventare a școlii începe în luna septembrie, după împlinirea vârstei de 6 ani. Părinții copiilor apți de școală și care au împlinit vârsta de 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie pot solicita înscrierea anticipată la școală. În caz de incertitudine, conducerea școlii decide asupra maturității școlare.

Școlarul primește zilnic teme pentru acasă, pe care le poate rezolva singur. Nu trebuie să facă temele perfect, fără nicio greșeală, căci pe baza greșelilor, învățătorul își dă seama unde sunt nesiguri copiii. La început, mulți copii au nevoie de susținerea părinților mai mult în ceea ce privește planificarea timpului, locul în care să lucreze și modul în care să se concentreze. Chiar și mai târziu este necesar ca părinții să ajute în situații dificile și, dacă este necesar, să discute cu personalul didactic. Pentru aceasta există ore de consultație, zile de consultație și ședințe cu părinții.

  • © Bildungwerk 2024